Paragon z NIP-em nabywcy – możliwość czy konieczność?

Farex Pro 600 - nieduża kasa fiskalna online

Paragon fiskalny to jeden z najważniejszych dokumentów, dotyczących prowadzenia ewidencji obrotu z użyciem urządzenia rejestrującego. Zarówno jego forma, jak i zawartość, są ściśle określone przepisami. Co za tym idzie, pewne dane zawsze muszą się znaleźć na takim wydruku. Ale istnieją też elementy, które mogą zostać umieszczone na nim opcjonalnie. Do takich należy choćby NIP klienta. W jakim celu stosuje się takie rozwiązanie? I czy jest ono obowiązkowe?

Jakie możliwości zapewnia NIP nabywcy na paragonie?

Bez względu na to, jakiej transakcji dotyczy i na jaką kwotę opiewa – paragon fiskalny zawsze pozostaje bardzo ważnym dokumentem. Potwierdza zgodne z prawem zarządzanie działalnością, odprowadzanie należnych podatków, a w przypadku konsumentów uprawnia często do skorzystania z prawa do zwrotu bądź reklamacji. Przedsiębiorca, realizując transakcję na rzecz klienta indywidualnego, ma obowiązek wystawić i przekazać mu paragon – bez możliwości zastąpienia go innym dokumentem.

Istnieje szereg danych, które opisywany wydruk musi zawierać. Ale przywołany NIP nabywcy nie należy do nich. Z drugiej strony wiele urządzeń rejestrujących oferuje wystawienie paragonu z NIP-em klienta. W jakich sytuacjach taka informacja na wydruku może okazać się pomocna? Warto wymienić w tym miejscu 2 przypadki. Jeden z nich funkcjonuje w rzeczywistości fiskalnej od dawna. Paragon zawierający NIP nabywcy (wydrukowany w części fiskalnej dokumentu), choć nie traci swojego charakteru, może być traktowany jako uproszczona faktura VAT. W tym celu jednak trzeba spełnić jeszcze jeden wymóg. Paragon nie może opiewać na wyższą kwotę niż 450 złotych. Drugi przypadek dotyczy wystawiania faktury do paragonu. Zgodnie z aktualnymi przepisami, jest to możliwe tylko wtedy, gdy na wspomnianym paragonie, w części fiskalnej, figuruje wydrukowany NIP nabywcy. W innym wypadku doszłoby do złamania zasad, grożącego nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Czy każde urządzenie fiskalne wydrukuje paragon z NIP-em klienta?

Odpowiedź na pytanie, czy NIP nabywcy na paragonie to obowiązek, nie jest jednoznaczna. Generalnie rzecz ujmując, przedsiębiorca musi wystawić wydruk zawierający wspomniane dane tylko na wyraźną prośbę klienta. Ale też tylko wtedy, gdy stosowana technologia sprzedaży pozwala na taką operację.

Rzecz w tym, że chociaż współczesne urządzenia rejestrujące standardowo umożliwiają wydruk paragonu z NIP-em nabywcy – kiedyś tak nie było. Omawiane rozwiązanie stanowiło dodatkową opcję, wzbogacającą funkcjonalność konkretnej kasy lub drukarki rejestrującej. Co więcej, jeszcze dziś wielu przedsiębiorców może dalej korzystać z urządzeń fiskalnych nieoferujących takiej możliwości. Jednak jeśli przedsiębiorca zechce wystawić paragon mogący funkcjonować jako uproszczona faktura VAT albo fakturę do paragonu – w takich okolicznościach wydruk NIP-u nabywcy na paragonie stanie się obowiązkiem. A jeśli dana kasa lub drukarka fiskalna nie posiada tej opcji, konieczna okaże się wymiana tej technologii na model oferujący wspomniane rozwiązanie w zakresie możliwości wydruku.

1 thought on “Paragon z NIP-em nabywcy – możliwość czy konieczność?

  1. moja kasa fiskalna posiada tą opcje ale chyba nie zdarzyło mi sie jeszcze z niej skorzystać zobaczymy jak dalej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *