Gdy na paragonie znajdzie się błąd…

Posnet Mobile HS EJ - kasa fiskalna

Choć w codzienności konsumenta dokument, jakim jest paragon, bywa niejednokrotnie bagatelizowany, to jednak nie zmienia faktu, że pozostaje on niezwykle ważny. A zwłaszcza z perspektywy przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego ewidencji obrotu. Dlatego gdy na wydruku fiskalnym pojawi się pomyłka, trzeba podjąć odpowiednie działania. Działania, które ze względu na sposób funkcjonowania urządzeń rejestrujących, wcale nie są takie oczywiste…

Paragon z błędem – tego nie można tak zostawić!

Gdy nabywcom zarówno same zakupy, jaki i wystawiony za nie dokument, wydają się dość błahe, bardzo często chwilę po wydruku ląduje on w koszu albo… w ogóle nie jest pobierany. To jednak nic nie zmienia – paragon to obowiązkowy, bardzo ważny element fiskalnej rzeczywistości. Rzeczywistości uregulowanej prawnie, dodajmy. Paragon potwierdza zgodne z przepisami ewidencjonowanie obrotu, prowadzenie działalności handlowej lub usługowej oraz odprowadzanie należnych podatków. To on też uprawnia konsumenta do ewentualnego skorzystania z prawa do zwrotu towaru bądź reklamacji produktu lub usługi. Oczywiście – wszystko się zgadza, jeśli paragon został wystawiony poprawnie.

A zatem, czy to z punktu widzenia prawa i tego, jak Urząd Skarbowy ocenia prawidłowość prowadzenia działalności, czy też ze względu na samego konsumenta, który chce uzyskać poprawny dokument z dokonanej transakcji – na wydruku fiskalnym nie może widnieć ewidentna pomyłka. Naturalnie przedsiębiorcy, podobnie jak każdemu innemu człowiekowi, może przydarzyć się błąd. Rzecz w tym, co należy w takich okolicznościach zrobić. A to nie musi być takie jasne, gdyż ze względu na zasady funkcjonowania urządzeń rejestrujących, te nie mają możliwości cofnięcia przeprowadzonej sprzedaży czy też anulowania lub skorygowania danych, które znalazły się na wydruku i zostały trwale zapisane w pamięci fiskalnej. Co więc powinien w takich sytuacjach zrobić podatnik? Jego obowiązkiem jest prowadzenie oddzielnej ewidencji pomyłek na paragonach.

Zasady dotyczące sporządzania ewidencji błędów na paragonach

Na czym konkretniej polega to zadanie? Przedsiębiorca stosujący urządzenie fiskalne musi prowadzić dodatkową dokumentację, zawierającą szczegółowe informacje o przypadkach z pomyłką na paragonie. Dokładniej rzecz biorąc, mowa o sporządzaniu stosownych adnotacji. Każda wykonana notatka musi zawierać określone wiadomości, które zostały przewidziane w funkcjonujących przepisach: np. kwota brutto ze zrealizowanej transakcji, kwota podatku należnego VAT oraz opis okoliczności, w których doszło do błędu. Wpis powinien zostać uzupełniony o paragon, na którym widnieje pomyłka (w końcu przedsiębiorca musi wystawić poprawny wydruk fiskalny).

Ale co najciekawsze, obostrzenia prawne nie mówią, w jaki sposób przedsiębiorca ma przechowywać taką dokumentację. Innymi słowy, to podatnik decyduje o formie archiwizowania ewidencji pomyłek na paragonach. Przykładowo, może do tego użyć osobnego zeszytu lub segregatora czy też specjalnej teczki na wspomniane notatki. Bez względu na to, jaki sposób się obierze, warto z pewnością zadbać o porządek w dokumentacji. Może się to bowiem okazać ważne w przypadku kontroli przedstawicieli organów skarbowych lub po prostu przydatne chociażby w zestawieniu z księgą przychodów i rozchodów.

1 thought on “Gdy na paragonie znajdzie się błąd…

  1. Fajny artykuł 🙂 o wielu tematach ze świata urządzeń fiskalnych się mówi, ale ten raczej rzadko jest poruszany, a przecież niezbędny, patrząc z perspektywy wieloletniej pracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *