Musisz pamiętać o raportach fiskalnych!

Kasa fiskalna Posnet Neo XL EJ

Nie jest to może temat, nad którym należy się zbytnio rozwodzić – w końcu realizacja tego wymogu nie sprawia większych trudności, zwłaszcza, że możemy liczyć na pomoc zarówno ze strony szkolących serwisantów, jak i ze strony nowoczesnych rozwiązań technologicznych. A jednak musiał pojawić się na łamach tego bloga, bowiem kwestia raportów fiskalnych należy do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy podczas prowadzenia ewidencji obrotu.

Czym są raporty fiskalne?

Powiedzmy sobie pokrótce, jaka jest rola tych wydruków. A mianowicie, zawierają one szczegółowe informacje, związane z zaewidencjonowanym przez nas obrotem w konkretnych ramach czasowych. To wbrew pozorom bardzo ważna część dokumentacji, jakiej wymaga Urząd Skarbowy. Raporty fiskalne przedstawiają kwotę brutto, kwotę podatku należnego VAT oraz dane o zarejestrowanych transakcjach, z uwzględnieniem zaprogramowanych stawek podatkowych (a także sprzedaży od podatku zwolnionych).

Na czym polegają raporty dobowe?

Raport dobowy wykonywany jest często na koniec dnia pracy, po zamknięciu sprzedaży, gdyż dotyczy obrotu uzyskane właśnie w skali jednej, konkretnej doby. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy – przez zapomnienie lub świadomie – nie wystawiają tego wydruku akurat wtedy, tylko dnia następnego. I owszem, mogą tak uczynić, pod warunkiem, że wykonali to zadanie przez zarejestrowaniem jakiejkolwiek transakcji. Inny scenariusz zakończyłby się błędem w dokumentacji – no, chyba, że w danym dniu nie było ani jednej sprzedaży. Wtedy raport dobowy nie jest konieczny.

Na czym polegają raporty miesięczne?

Ten raport z kolei informuje o osiągniętym obrocie w ramach danego miesiąca. Trzeba jednak zaznaczyć, że inaczej tu wygląda kwestia realizacji wydruku. Trzeba wykonać tę czynność najpóźniej 25 dnia miesiąca następującego po tym, który zawierany jest w dokumencie. I podobnie: brak transakcji w tym przedziale czasowym zwalnia nas od obowiązku wykonania raportu.

 

W innych wypadkach błędne zrealizowanie raportu bądź w ogóle zaniechanie tej czynności jest w zasadzie wykroczeniem, złamaniem przepisów, które nie musi być łagodnie potraktowane przez Urząd Skarbowy. Dlatego, jeśli doskwiera nam ten obowiązek, warto zakupić urządzenie fiskalne wyposażone w automatyczne przypomnienia.

1 thought on “Musisz pamiętać o raportach fiskalnych!

  1. eee tam ,mnie starczą odpowiednio zaprogramowane przyciski funkcyjne, samo zadanie weszło już w nawyk 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *