Przeglądy techniczne kas i drukarek fiskalnych

Jakich czynności wymaga się od podatnika, który korzysta z kasy fiskalnej? Jednym z ważniejszych obowiązków jest m.in. zlecanie przeglądów technicznych. Zgodnie z aktualnymi przepisami, kontrola tego typu powinna być wykonywana nie rzadziej niż co 2 lata. Co jeszcze przedsiębiorca musi wiedzieć o zlecaniu przeglądów kasy rejestrującej?

Kto i jak wykonuje przegląd kasy?

W tym momencie należy zaznaczyć ważną kwestię. Podatnik zleca wykonanie przeglądu technicznego, lecz samą procedurę przeprowadza zawsze serwisant z ważnymi uprawnieniami (nadawanymi przez producenta kasy). Osobą sprawdzającą działanie urządzenia będzie zazwyczaj przedstawiciel dystrybutora, u którego przedsiębiorca kupił swój model.

Listę wszystkich elementów kasy, kontrolowanych w czasie przeglądu, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Istotną kwestią jest z pewnością sprawdzenie tego, czy urządzenie pozwala na prawidłowe naliczanie należnego podatku oraz czy wystawia czytelne dokumenty (m.in. paragony, raporty, faktury VAT). Co więcej, serwisant bada stan konstrukcji kasy, działanie akumulatora, wyświetlacze oraz plomby na obudowie.

Termin jest w miarę elastyczny?

Tak jak wspomnieliśmy na początku, ustawodawca wymaga od podatnika, aby ten zlecał przegląd techniczny kasy nie rzadziej niż co 2 lata. Można z tego wywnioskować, że konkretny termin kontroli jest w miarę elastyczny. Należy jedynie zmieścić się w wyznaczonym przedziale czasowym. Niemniej, w niektórych przypadkach warto zlecać przeglądy techniczne częściej, np. raz w roku. Chodzi tutaj w szczególności o te firmy, które każdego dnia obsługują mnóstwo klientów. Wykonanie kontroli zawsze bowiem daje gwarancję, że można prawidłowo prowadzić ewidencję i wydawać paragony fiskalne.

Dodatkowe informacje

Warto pamiętać o tym, że każdy przegląd techniczny powinien się skończyć odpowiednią adnotacją w książce serwisowej danego urządzenia. Wpisu tego typu zawsze dokonuje serwisant kasy rejestrującej. Ponadto, przedsiębiorca musi sobie zdawać sprawę z faktu, że pominięcie przeglądu (przypadkowe lub celowe) będzie się wiązało z dotkliwymi konsekwencjami.

Za brak wykonania kontroli we właściwym terminie grozi m.in. konieczność zwrócenia ulgi otrzymanej za zakup pierwszej kasy fiskalnej. Wspomniana refundacja wynosi nawet do 90% ceny urządzenia (maksymalnie 700 zł). Podczas kontroli skarbowej może również zostać podważona poprawność ewidencji sprzedaży.

1 thought on “Przeglądy techniczne kas i drukarek fiskalnych

  1. cóż – obowiązku przeglądów nie przeskoczy się tak czy siak – a znowu samo przekroczenie terminów, jeśli samemu nie chce się tego zrobić 😉 jest raczej znikome. i potwierdzam – w przypadku mojego biznesu przydawały się czasem częstsze kontrole, ale to nie każdy potrzebuje prawda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *