Usługi świadczone przez serwis kas fiskalnych

Usługi serwisu kas fiskalnych

W poradnikach dotyczących wyboru kasy lub drukarki fiskalnej zazwyczaj wspomina się o tym, że podatnik powinien podjąć odpowiednią decyzję zakupową. Innymi słowy, sięgnąć po urządzenie rejestrujące, które będzie dopasowane do potrzeb jego firmy. Nie zapominajmy jednak o tym, że wybór konkretnego modelu wiążą się też zazwyczaj z wyborem serwisu kasy. Dystrybutor urządzenia będzie bowiem odpowiedzialny za świadczenie usług technicznych, np. wykonywanie przeglądów.

Pierwsza styczność z usługami serwisowymi

Funkcjonujące w Polsce przepisy fiskalne wymagają tego, aby kasa kupiona przez podatnika została prawidłowo zainstalowana w jego firmie. I tutaj dochodzi zazwyczaj do pierwszego kontaktu przedsiębiorcy z serwisem urządzeń rejestrujących. Kupiona kasa musi bowiem zostać uruchomiona w trybie fiskalnym (zafiskalizowana), a taką usługę może wykonać wyłącznie technik posiadający ważne uprawnienia (przyznawane przez producenta lub importera danego modelu). Co więcej, serwisant będzie zazwyczaj pracownikiem dystrybutora technologii sprzedaży, u którego podatnik nabył swoje urządzenie fiskalne.

W trakcie użytkowania kasy

Fiskalizacja kasy nie jest oczywiście jedyną usługą, którą wykonują serwisanci urządzeń rejestrujących. Zadaniem techników jest również przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów technicznych – zlecanych przez przedsiębiorców. Takie kontrole muszą się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata, ale obecnie wielu podatników decydują się na ich częstsze zlecanie, np. raz w roku. Niekiedy można wtedy liczyć na przedłużenie gwarancji na moduł fiskalny. Ponadto, wykonanie przeglądu technicznego zawsze daje pewność, że dane urządzenie działa prawidłowo i pozwala na zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji.

W trakcie użytkowania kasy może też dojść do różnych sytuacji, które nie są wymagane w przepisach fiskalnych. Mowa tu chociażby o ewentualnych usterkach technicznych – spowodowanych zarówno ingerencją użytkowników, np. zalaniem urządzenia, jak i zaistniałych bez udziału podatników. W takich okolicznościach również należy się skontaktować z serwisem kas rejestrujących, w celu ustalenia dalszych kroków oraz możliwości naprawy stosowanego modelu. Podatnik nie powinien samodzielnie ingerować w sposób działania swojego urządzenia, a już w szczególności w te elementy, na których znajdują się plomby.

Ponadto, wielu dystrybutorów technologii sprzedaży oferuje przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie poinstalacyjne. Taka opieka techniczna może mieć zarówno formę telefoniczną, jak i stacjonarną (w siedzibie dostawcy kas lub u podatnika). Wystarczy tutaj wspomnieć o dodatkowych szkoleniach czy nawet potrzebie zmiany nagłówka, który jest drukowany na paragonach fiskalnych.

Zakończenie pracy urządzenia fiskalnego

Oprócz uruchamiania kas w trybie fiskalnym, serwis zajmuje się również świadczeniem usług zakończenia pracy urządzeń rejestrujących. Do takiej sytuacji dochodzi np. wtedy, gdy podatnik zamknie swoją działalność lub sprzeda przedsiębiorstwo. W największym uproszczeniu można napisać, że zakończenie pracy urządzenia polega na odczytaniu jego pamięci fiskalnej. Co więcej, „zamknięcie kasy” odbywa się przy udziale podatnika, technika oraz pracownika Urzędu Skarbowego (właściwego dla danej firmy). Potwierdzeniem tej procedury jest protokół z odczytu pamięci fiskalnej – z podpisami 3 wspomnianych „stron”.

Jeżeli szukacie profesjonalnego dystrybutora urządzeń rejestrujących, polecamy serwis i sprzedaż kas fiskalnych w Warszawie – PCKF.pl.

1 thought on “Usługi świadczone przez serwis kas fiskalnych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *